ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ...

8 Jan 2008

ಆತ್ಮೀಯರೇ,

ಇಂಥದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ, ಬರೆದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬರಹಗಳನ್ನು, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೆಪ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ ನಾವೊಂದಿಷ್ತು ಜನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬರೆದು ’ಬ್ಲಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ’ ತುಂಬುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜ ಸವಡಿ ಹೆಸರಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ತನ್ನದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರಲಿ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜ ಸವಡಿ ಹೆಸರಿನ ಬ್ಲಾಗ್‌ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ಟೀಕೆ-ವಿಮರ್ಶೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಗಿದ್ದರೇ ಚೆನ್ನ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಂಚ ಅವಸರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ತಪ್ಪುಗಳು ನುಸುಳಿರಬಹುದು. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸುಂದರ ಕನಸೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಳನಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದೂರದಿರಿ, ದುಡುಕದಿರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸಹನೆ ಇರಲಿ.

- ಚಾಮರಾಜ ಸವಡಿ

No comments: